Top Curve Top Shadow
Border

  The Florida Jacksonville Mission Online!

Border Shadow
Spacer
Spacer
   o le oloo tausi lenei: Gary Travis Roberts gagana eseese:    
Spacer
Spacer
Spacer
Igoa (user): igoa lilo: Help tusi:
Help Fa'amanatu a'u:
!!!!!THIS WEBSITE IS NO LONGER BEING UPDATED!!!!! We have moved to Facebook.

sa amata ai
divider
tagata sa auai
divider
Uo po o Au Pa'ia
divider
Faifeau o loo auauna i le vaitaimi nei
divider
Peresitene
divider
toefa'atasiga
divider
tala fou
divider
tala
divider
isi tala
divider
ata
divider
tala
divider
fesiliga
divider
talanoaga
divider
tala o le misiona
divider
o le tau
divider

divider
Fia talanoa i sau uo
divider
login
divider
Spacer Spacer
Spacer
Spacer Spacer Spacer Spacer

Tagata asiasi 588

pe fia tala:
tagata sa auai: 539
tusi tagata asiasi: 28
tala: 24
Uo po o Au Pa'ia: 21
tala fou: 16
i lenei lava taimi: 13
toefa'atasiga: 0
tala: 1


gagana eseese:
English
Español
Français
Português
Orage Line

O le a se mea fou?

02 Jul 2017   *Alumni: Jeffery Edward Ryan
29 Jul 2016   *Alumni: Justin Shirk
21 Aug 2015   *President: Owen D. Jacobsen
30 Dec 2013   *Alumni: Jared W. Horton
08 Mar 2013   *Alumni: J. Tyler Dalling
07 Jan 2013   *Alumni: Steven Paligo
14 Dec 2012   *Alumni: DJ Fairhurst
18 Aug 2012   *Alumni: Carl J. Huntsman
14 Aug 2012   *Alumni: Michael Grant Zabriskie
17 May 2012   Message: Jan and Raymond Bennett -- Justin Shirk
 ua filifilia
Bottom Curve Bottom Shadow

sa amata ai · tagata sa auai · Uo po o Au Pa'ia · Faifeau o loo auauna i le vaitaimi nei · Peresitene · toefa'atasiga · tala fou · tala · isi tala · ata · tala · fesiliga · talanoaga · tala o le misiona · o le tau

LDS Mission Network

Copyright © 2002 - 2012 LDS Mission Networksm · mission.net / ldsmissions.net · All rights reserved.

E le tatau ona avea lenei site o se tala o Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata ai. O lenei site ua tatau ona fa'aopoopo ma fa'amatala a'oa'oga ma talitonuga a le ekalesia, ae e le tatau ona fa'apea mea o loo tusia ua sau mai le ekalesia.
Site-in-a-Box is a service mark of LDS Mission Network. Version 2.1