Top Curve Top Shadow
Border

  Philippines Quezon City Mission Alumni

Border Shadow
Spacer
Spacer
   Webmaster: Roy L. Besiera Other Languages:    
Spacer
Spacer
Spacer

News Item: Filipino Restaurant

Displaying 1 - 1 of 1 -- Add News

Filipino Restaurant 23 Jun 2003
Tao Po !

Meroon akong Balita para sa lahat ng mga RM's at saka lahat ng mga sira ulo galing sa pilipinas. Meroon tayong bagong restaurant na Pinoy dito sa provo. Ang address niya ay 300 East at 300 South. Sa tabi ng Manila Baskets Tindahan. Hindi pa siya open, pero ang Grand Opening niya ay darating pa. Sinabi nila na ang Grand Opening date ay sa susunod na lingo daw. Kung Kaya natin, dapat pumunta lahat tayo !
Brook F Peterson Send Email
 
Home
divider
Alumni [879]
divider
Friends/Members [118]
divider
Currently Serving [62]
divider
Presidents [10]
divider
Reunions
divider
News [28]
divider
Messages [78]
divider
Pictures [154]
divider
Polls [1]
divider
Mission Info
divider
Comments
divider
Site Help
divider

divider
Invite a friend
divider
Login
divider
Spacer Spacer
Bottom Curve Bottom Shadow

Home · Alumni · Friends/Members · Currently Serving · Presidents · Reunions · News · Messages · Pictures · Polls · Mission Info · Comments

LDS Mission Network

Copyright © 2003-2006 LDS Mission Networksm · mission.net / ldsmissions.net · All rights reserved.

Site-in-a-Box is a service mark of LDS Mission Network. Version 2.1