Philippines Olongapo Mission

Stories: kulang sa pananampalataya

Displaying 1 - 1 of 1 -- Add Story

kulang sa pananampalataya 02 Mar 2002
It was in my second area inaway kami ng kapitbahay namin si S.Sabino ang kasama ko,minura nya kami at tinakot na ipapako sa krus umiyak ako kasi bago lang ako 2 mos.sa field tumawag kami sa zone leader namin alam mo kung ano sinabi nya.kulang kayo sa pananampalataya manalangin kayo!!!!!!!
coco tupaz agullo Send Email
 

Part of the LDS Mission Networksm · The mission home of the World Wide Web.sm
Copyright © 2009 The LDS Mission Networksm · Mission.net / LDSMissions.net. All rights reserved.
"Site-in-a-Box" (SIB) is a service mark of the LDS Mission Network. Version 2.1